Tushda ko’rpa-to’shak | Тушда курпа-тушак Tushda ko’rpa-to’shak | Тушда курпа тушак

KO‘RPA-TO‘SHAK, O‘RIN (BISTAR) Ibn Sirin (r.a.)ning aytishicha, tushdagi o‘rin xotin bo‘ladi, o‘rinning yaxshiyomonligi xotinning yaxshi-yomonligiga taalluqlidir. Agar tushida o‘rnini almashtirsa, yoki bir o‘rindan ikkinchi o‘ringa o‘tsa, xotin olishiga va birinchi xotinini taloq qilishiga dalildir. Agar o‘rinining o‘zgarib qolganini ko‘rsa, xotining ahvoli o‘zgarishiga dalildir. Agar o‘rin boshqa o‘rin bo‘lib qolgan bo‘lsa, boshqa xotin olishini va birinchisini taloq qilishini bildiradi. Agar ko‘rpa-to‘shagini sotib yuborganini ko‘rsa, xotinni taloq qilishini yoki unga g‘olib bo‘lishini yoxud ulardan birining o‘lishini bildiradi. Kirmoniy (r.a.) aytadiki, agar bir kishi o‘zini noma’lum o‘rinda yotganini ko‘rsa, o‘sha o‘rinning qadru qiymati mikdoricha unga ziyon yetishiga dalildir. Agar uning ko‘rpasi noma’lum bir taxt ustida yozilganini va uning ustida o‘tirganini ko‘rsa, ulug‘lik va martaba topishiga va dushmanlari ustidan g‘olib bo‘lishiga dalildir. Jobir Mag‘ribiy (r.a.)ning aytishicha, tushdagi o‘rin martaba hamda osoyishtalikni bildiradi. Alloh ta’olo aytadi: (Ahli jannat) astarlari shoyidan bo‘lgan ko‘rpachalar uzra yastangan hollarida (o‘tirurlar). U ikki jannat mevasi yaqindir (ArRahmon surasi, 54-oyat). Agar ko‘rpa-to‘shagini xonadan tashqariga otib yuborganini, so‘ng yana xonaga olib kirganini ko‘rsa, u bilan xotini orasida raj’iy taloq26 tushishini bildiradi. Agar o‘zini tayyorlab qo‘yilgan o‘rnida uxlab yotganini ko‘rsa, pgu yil uning uchun muborak bo‘lishini bildiradi. Agar uning ko‘rpasi yung qo‘shib tayyorlangan bo‘lsa, boyvachcha xotin olishiga dalildir. Agar ko‘rpa-to‘shagini yirtilgan yoki kuygan holda ko‘rsa, ajali yaqin kelganini bildiradi va xotinining dini, diyonati va sharmi yo‘qligiga dalildir. Agar uning ko‘rpasi ipakdan ekanini ko‘rsa yoki zig‘irdan qilingan matoga almashtirganini ko‘rsa, fosiqa ayolni haydab yuborib, o‘rniga pokiza ayolni olishini bildiradi. Agar ko‘rpasini sichqon teshib yuborganini ko‘rsa, u bilan xotini o‘rtasida boshqa bir kishining o‘zaro muomilasi yuz beradi va bu buzuq ishga uning rozi bo‘lishini bildiradi. O‘rni havoda muallaq turganini ko‘rsa, ko‘rpasi baland joyga yozilganini, ko‘rsa, amali yuqorilab, davlatga ega bo‘lishini bildiradi. Agar o‘rni havodan yerga qulab ketganini ko‘rsa, xotini bemor bo‘lishi va oxiri shifo topishiga dalil bo‘ladi. Doniyol (a.s.)ning aytishlaricha, agar u o‘z ko‘rpasini yashil rangda ekanini ko‘rsa, dindor va porso xotinga uylanishini bildiradi. Agar ko‘rpasini qizil rangda ekanini ko‘rsa, badfe’l va qaysar ayolga uylanishini bildiradi. Agar ko‘rpasini eski ekanini, biroq yangi bo‘lib qolganini ko‘rsa, xotini yomon xulkdan yaxshi xulq tomon o‘zgarishini bildiradi. Agar ko‘rpasini eski bo‘lib qolganini ko‘rsa, yuqoridagi ta’birga mos bo‘lib, badxulqlikdan xushxulqlikka qaytishini bildiradi. Agar ko‘rpasi yashil bo‘lib, qizilga aylanib qolganini ko‘rsa, xotini poklik yo‘lidan, fasod yo‘lga moyil bo‘lganligini bildiradi. Agar buning aksi bo‘lsa, fasod yo‘lidan poklik yo‘liga qaytishini anglatadi. Agar ko‘rpasi qizil bo‘lib, oq yoki sariqqa aylanib qolganini ko‘rsa, xotini gunoxdan tavba qilib, bemor bo‘lishini, chunonchi, o‘lim xavfi borligini bildiradi. Agar ko‘rpaga ega ekanini va bu ko‘rpani o‘z ostiga solganini va bolishlar qo‘yganini ko‘rsa, xotin olishi yoki kanizak va xodimlar sotib olishini bildiradi. Agar o‘z ko‘rpasiga bolishlar qo‘yilganini ko‘rsa, xodimlarga dalildir. Alloh ta’olo aytadi: Tizib qo‘yil-gan yostiqlar (G‘oshiya surasi, 15-oyat). Agar o‘z o‘rnini noma’lum joyda ko‘rsa, yer sotib olishi va dexqonchilik bilan mashg‘ul bo‘lishiga dalildir. Ba’zi ta’birchilarning aytishicha, merosga ega bo‘ladi. Agar o‘rnida uxlab yotganini ko‘rsa, orom va xotirjamlik topishiga dalildir. Agar ko‘rpasi havoda turganini va uning ustida uxlab yotganini ko‘rsa, xotin tufayli qadru martabaga ega bo‘lishini bildiradi. Agar ko‘rpasining yirtilganini ko‘rsa, xotini nobakor ekanligiga dalildir. Ba’zi ta’birchilarning aytishicha, xotini o‘ladi. Agar o‘rniga olov tushganini ko‘rsa, xotinini taloq qilishi xotini yoki o‘lishini bildiradi. Ja’far Sodiq (r.a.)ning aytishlaricha, tushda o‘rin, ko‘rpa ko‘rmoq to‘rt narsani bildiradi: xotinni; kanizakni; amalni; maishatni, manfaat va rohatni. KO‘RPA-TO‘SHAK, O‘RIN (BISTAR) Ibn Sirin (r.a.)ning aytishicha, tushdagi o‘rin xotin bo‘ladi, o‘rinning yaxshiyomonligi xotinning yaxshi-yomonligiga taalluqlidir. Agar tushida o‘rnini almashtirsa, yoki bir o‘rindan ikkinchi o‘ringa o‘tsa, xotin olishiga va birinchi xotinini taloq qilishiga dalildir. Agar o‘rinining o‘zgarib qolganini ko‘rsa, xotining ahvoli o‘zgarishiga dalildir. Agar o‘rin boshqa o‘rin bo‘lib qolgan bo‘lsa, boshqa xotin olishini va birinchisini taloq qilishini bildiradi. Agar ko‘rpa-to‘shagini sotib yuborganini ko‘rsa, xotinni taloq qilishini yoki unga g‘olib bo‘lishini yoxud ulardan birining o‘lishini bildiradi. Kirmoniy (r.a.) aytadiki, agar bir kishi o‘zini noma’lum o‘rinda yotganini ko‘rsa, o‘sha o‘rinning qadru qiymati mikdoricha unga ziyon yetishiga dalildir. Agar uning ko‘rpasi noma’lum bir taxt ustida yozilganini va uning ustida o‘tirganini ko‘rsa, ulug‘lik va martaba topishiga va dushmanlari ustidan g‘olib bo‘lishiga dalildir. Jobir Mag‘ribiy (r.a.)ning aytishicha, tushdagi o‘rin martaba hamda osoyishtalikni bildiradi. Alloh ta’olo aytadi: (Ahli jannat) astarlari shoyidan bo‘lgan ko‘rpachalar uzra yastangan hollarida (o‘tirurlar). U ikki jannat mevasi yaqindir (ArRahmon surasi, 54-oyat). Agar ko‘rpa-to‘shagini xonadan tashqariga otib yuborganini, so‘ng yana xonaga olib kirganini ko‘rsa, u bilan xotini orasida raj’iy taloq26 tushishini bildiradi. Agar o‘zini tayyorlab qo‘yilgan o‘rnida uxlab yotganini ko‘rsa, pgu yil uning uchun muborak bo‘lishini bildiradi. Agar uning ko‘rpasi yung qo‘shib tayyorlangan bo‘lsa, boyvachcha xotin olishiga dalildir. Agar ko‘rpa-to‘shagini yirtilgan yoki kuygan holda ko‘rsa, ajali yaqin kelganini bildiradi va xotinining dini, diyonati va sharmi yo‘qligiga dalildir. Agar uning ko‘rpasi ipakdan ekanini ko‘rsa yoki zig‘irdan qilingan matoga almashtirganini ko‘rsa, fosiqa ayolni haydab yuborib, o‘rniga pokiza ayolni olishini bildiradi. Agar ko‘rpasini sichqon teshib yuborganini ko‘rsa, u bilan xotini o‘rtasida boshqa bir kishining o‘zaro muomilasi yuz beradi va bu buzuq ishga uning rozi bo‘lishini bildiradi. O‘rni havoda muallaq turganini ko‘rsa, ko‘rpasi baland joyga yozilganini, ko‘rsa, amali yuqorilab, davlatga ega bo‘lishini bildiradi. Agar o‘rni havodan yerga qulab ketganini ko‘rsa, xotini bemor bo‘lishi va oxiri shifo topishiga dalil bo‘ladi. Doniyol (a.s.)ning aytishlaricha, agar u o‘z ko‘rpasini yashil rangda ekanini ko‘rsa, dindor va porso xotinga uylanishini bildiradi. Agar ko‘rpasini qizil rangda ekanini ko‘rsa, badfe’l va qaysar ayolga uylanishini bildiradi. Agar ko‘rpasini eski ekanini, biroq yangi bo‘lib qolganini ko‘rsa, xotini yomon xulkdan yaxshi xulq tomon o‘zgarishini bildiradi. Agar ko‘rpasini eski bo‘lib qolganini ko‘rsa, yuqoridagi ta’birga mos bo‘lib, badxulqlikdan xushxulqlikka qaytishini bildiradi. Agar ko‘rpasi yashil bo‘lib, qizilga aylanib qolganini ko‘rsa, xotini poklik yo‘lidan, fasod yo‘lga moyil bo‘lganligini bildiradi. Agar buning aksi bo‘lsa, fasod yo‘lidan poklik yo‘liga qaytishini anglatadi. Agar ko‘rpasi qizil bo‘lib, oq yoki sariqqa aylanib qolganini ko‘rsa, xotini gunoxdan tavba qilib, bemor bo‘lishini, chunonchi, o‘lim xavfi borligini bildiradi. Agar ko‘rpaga ega ekanini va bu ko‘rpani o‘z ostiga solganini va bolishlar qo‘yganini ko‘rsa, xotin olishi yoki kanizak va xodimlar sotib olishini bildiradi. Agar o‘z ko‘rpasiga bolishlar qo‘yilganini ko‘rsa, xodimlarga dalildir. Alloh ta’olo aytadi: Tizib qo‘yil-gan yostiqlar (G‘oshiya surasi, 15-oyat). Agar o‘z o‘rnini noma’lum joyda ko‘rsa, yer sotib olishi va dexqonchilik bilan mashg‘ul bo‘lishiga dalildir. Ba’zi ta’birchilarning aytishicha, merosga ega bo‘ladi. Agar o‘rnida uxlab yotganini ko‘rsa, orom va xotirjamlik topishiga dalildir. Agar ko‘rpasi havoda turganini va uning ustida uxlab yotganini ko‘rsa, xotin tufayli qadru martabaga ega bo‘lishini bildiradi. Agar ko‘rpasining yirtilganini ko‘rsa, xotini nobakor ekanligiga dalildir. Ba’zi ta’birchilarning aytishicha, xotini o‘ladi. Agar o‘rniga olov tushganini ko‘rsa, xotinini taloq qilishi xotini yoki o‘lishini bildiradi.



Елена Темникова - Как на фантиках Love Is
[Вступление] Я что-то о тебе знаю И что ты мне теперь скажешь? Ведь всё, что знаем о любви, мальчик...

Ю. Визбор - Песня альпинистов
Вот это для мужчин - рюкзак и ледоруб, И нет таких причин, чтоб не вступать в игру. А есть такой...

Too Much - Френдзона
Ты вчера поцеловал меня, а-а Это было так глупо Как вообще все получилось так, а-а Ведь я твоя...

14 Bis - Melhor (Pra Você)
Agora que eu te perdi Теперь, когда я потерял тебя A vida ficou melhor Жизнь стала лучше Não quero...

aikko - Лишним
Я иду по улице, Я иду по самому большому городу, Я жадно ищу глазами всё то, что рифмуется И...

Roman Voloznev - Бликами
Не надо больше лжи ни тебе, ни мне Нам хватит на двоих с тобой вполне Останемся сейчас наедине И...

Юлия Савичева - 003 Отпусти Меня [Высоко]
Город одинокий спит Он заданье знает, но молчит О своем молчит Руки протяни к нему Свою душу покажи...

Ю. Бужилова - Колыбельная волкам
Он выходит каждый вечер Он садится на качели У него глаза безумца Он поёт колыбельную волкам. Он...

KARTASHOW, GRECHANIK - Наш мотылёк
[Куплет 1] 4 утра, я у подъезда С цветами наперевес Ты не открываешь, это по-детски Не верю, что...

ФРИК ПАТИ - Ты хотела знать
[Текст песни "Ты хотела знать"] Припев: х2 Ты хотела знать Что могу рассказать О любви, и показать...


Добавить комментарий