DAVLAT BOSHQARUV SHAKLLARI

DAVLAT BOSHQARUV SHAKLLARI — q. Davlat.MAʼMURIY HUQUQ
TASHQI BOSHQARUV
BOSHQARUV ISHLARINI AVTOMATLASHTIRISH
DAVLAT
BOSHQARUV TARTIBIGA QARSHI JINOYATLAR


Добавить комментарий