DAVRAPOYA

DAVRAPOYA — 1) davralar qatoridan tuzilgan bezak, shakl;

2) davra ravoqning shokilador boʻlaklaridan tashkil topgan turi. Kirish toqi (arki)ning umumiy nomi. Davrapoya peshtoqiga jimjimador bezaklar ishlanadi. Baʼzan kungurali, gulchambar nusxa naqsh bitilgan toqilar, yon qirralari va chekkasiga bezak ishlangan gumbazsimon yoki yarim aylana shaklidagi eshik va oynalar oʻrni ham Davrapoya deyiladi.

Tillakori madrasasi peshtoqidagi davrapoya bezagi.TOSHKENT
AMALIY SANʼAT
NAQSH
TILLAKORI MADRASA
XITOY


Добавить комментарий