DAVRAQ

DAVRAQ — qad. ogʻirlik oʻlchov birligi. Ibn Sinoning «Tib qonunlari» asarida keltirilgan jadvalda 1D. = 1020 g deb berilgan. Sharq mamlakatlarida qoʻllanilgan.IBN SINO
TIB QONUNLARI
SHARQSHUNOSLIK
TOSHKENT
MANBASHUNOSLIK


Добавить комментарий