DAVRIY FUNKSIYALAR

DAVRIY FUNKSIYALAR — argumentga biror (noldan farqli) sonni, yaʼni funksiya davrini qoʻshganda qiymati oʻzgarmaydigan funksiyalar. Mac, sinx va cosx — davri 2p ga teng boʻlgan Davriy funksiyalar, chunki x har qanday boʻlganda ham (sinx+27t)=sinx va (cosjtx+2jt)=cosx D. f. tabiatshunoslikda, ayniqsa, turli tebranma jarayonlarni oʻrganishda koʻp ishlatiladi.YER
KOʻRSATKICHLI FUNKSIYA
MENDELEYEV DAVRIY SISTEMASI
OʻLCHOVLI FUNKSIYA
KASR-CHIZIQLI FUNKSIYA


Добавить комментарий