DARVIN

DARVIN (Darvin) Charlz Robert (1809.12.2, Shrusberi sh. – 1882.19.4, London yaqinidagi Daun qishlogʻi) — ingliz tabiatshunosi, hayvon va oʻsimlik turlarining tabiiy tanlanish yoʻli bilan kelib chiqqanligi haqidagi evolyutsion taʼlimot asoschisi (q. Darvinizm). «Bigl» kemasida tabiatshu-nos sifatida dunyo sayohatiga chiqib (1831—36), zoologiya, botanika, geol., paleontologiya, antropologiya va etn. sohasida kuzatishlar olib bordi. Shu kuzatishlar asosida biol. va amaliy seleksiyaning zamonaviy yutuqlariga asoslanib organik dunyo evolyutsiyasining asosiy omillarini ochib berdi. Darvin «Turlarning kelib chiqishi» asarida hayvon va oʻsimlik turlarining kelib chiqish, rivojlanish sabablarini va atrof muhitga moslanishini tahlil qildi. «Odamning paydo boʻlishi va jinsiy tanlanish» asarida (1871) odamning maymunsimon ajdodlardan kelib chiqqanligining biologik va ijtimoiy shart-sharoitlarini ilgari surdi.BIOLOGIYA
YER
EVOLYUTSION TAʼLIMOT
FRANSIYA
ODAM


Добавить комментарий