DIZ…

DIZ… (lot dis…) — yasama soʻzlar tarkibiy qismi: qiyinchilikni, buzilishni, parokandalikni, boʻlinishni, yoʻqotishni anglatadigan soʻzlarning old (unli harflardan oldin qoʻyiladigan) qoʻshimchasi (dizartriya, dizassotsiatsiya). Undosh harfdan oldin dis… yoziladi.DIS…
Mylene Farmer - Oui, mais... Non
YASAMA TISH
JUZV
QOFIYA


Добавить комментарий