DIZARTRIYA

DIZARTRIYA (diz… va yun. arthroo — burro-burro gapiraman) — tovush chiqarishda ishtirok etadigan muskullar faoliyatining buzilishi natijasida noaniq, gʻuldirab gapirish. Dizartriya uzunchoq miyadagi IX, X va XII juft nervlar yadrosining zararlanganligidan dalolat beradi. Miya qon tomiri kasalliklari, ensefalitning baʼzi xili, miya poyasi, koʻpincha uzunchoq miya, miya poʻstlogʻi osti tugunlari va miyachaning zararlanishi sabab boʻladi. Davosi: D. ni keltirib chiqargan asosiy kasallik bartaraf qilinadi.QON KETISHI
YER
VEGETATIV NERV SISTEMASI
BOSH MIYA
OʻTKAZUVCHI YOʻLLAR


Добавить комментарий