DIMETILANILIN

DIMETILANILIN, C6H5N(CH3) 2 – uchlamchi aromatik amin. Mol. m.121. Rangsiz suyuqlik, qavoda oksidlanib, qoʻngʻir rangga kiradi. Qaynash t-rasi 192,5—193,5°, suyuklanish t-rasi 2,5°. Suvda deyarli erimaydi, organik erituvchilarda eriydi. Dimetilanilin sanoat miqyosida anilin bilan metil spirtdan (sulfat kislota ishtirokida) olinadi. Dimetilanilin boʻyoqlar (malaxit koʻki) sintezida, rangli fotografiyada va portlovchi moddalar (mas, tetril) i. ch. da keng qoʻllaniladi.TEMIR
ANILIN
NATRIY
KISLOTA VA ASOSLAR
LITIY


Добавить комментарий