DINAMIK DASTURLASH

DINAMIK DASTURLASH (program malash) — matematikaning koʻp bosqichli eng maqbul (optimal) boshqarishga oid masalalar nazariyasi va ularni yechish usullarini oʻrganuvchi boʻlimi. Bu yerda dasturlash (programmalash) tushunchasi «rejalashtirish», «qaror qabul qilish», yaʼni «bir qarorga kelish» maʼnolarida ham qoʻllaniladi. Bu prinsip Dinamik dasturlashning asosiy masalasini oxiridan boshlab yechishga imkon beradi. Dinamik dasturlash chekli bosqichli jarayonlardan tashqari, uzluksiz davom etadigan jarayonlar uchun ham ishlab chiqilgan. U texnika, kosmik parvozlar, xalq xoʻjaligini rejalashtirishning turli masalalarida eng maqbul yechimlar topishga imkon beradi. Dinamik dasturlash usuli elektron hisoblash mashinalari, kompyuterlar yordamida tatbiq qilinadi.MATEMATIKA
YER
KOSMONAVTIKA
PROGRAMMALASH
ISHLAB CHIQARISHNI AVTOMATLASHTIRISH


Добавить комментарий