DIPIRAMIDA

DIPIRAMIDA — umumiy asosga ega bulgan teng piramidalardan iborat kupyoklik. Dipiramida uchburchakli (trigonal), turtburchakli (tetragonal) va b. bulishi mumkin. Tabiatdagi baʼzi kristallar D. shaklida buladi (rasmga k,.). Kristallarda romb, trigonal, tetragonal, geksagonal (beshburchakli) va b. shakldagi D. lar uchraydi. Dipiramida, baʼzan bipiramilm deb ham ataladi.YER
KRISTALLAR
TOSHKENT
KRISTALLOOPTIKA
NIKEL


Добавить комментарий