DISKRETLIK

DISKRETLIK (lot. discretus — ajra-tilgan, uzlukli) — 1) muayyan hodisa, jarayon, tizim va B. ning uzlukliligi, uziluvchanligi; uzluksizlikka qaramaqarshi qoʻyiladi. Mas, fizika va kimyoda Diskretlik material tuzilishining donadorligini, atomlardan iboratligini bildiradi. Fan tarixi va ijtimoiy hayot D. bilan uzluksizlikning birbiriga qaramaqarshiligini emas, balki uygʻunligini, bir-biriga bogʻliqligini ham tasdikdaydi (q. Uzluksizlik va uzluklilik); 2)matematikada — butun sonlar tizimi haqiqiy sonlar tizimiga nisbatan uzlukli (diskret) hisoblanadi (q. Uzluksizlik funksiyasi). Mas, agar nuqtalar toʻplami limit nuqtaga ega boʻlmasa, bunday toʻplam Diskretlik xossasiga ega hisoblanadi.UZLUKLILIK VA UZLUKSIZLIK
Rick Ross - Push it to the limit
MATEMATIKA
TARIX
YER


Добавить комментарий