DISPERSION PRIZMALAR

DISPERSION PRIZMALAR — optik prizmalarning bir guruhi; nurlanishlarni toʻlqin uzunligiga qarab spektrlarga ajratishga xizmat qiladi. Asosan, spektral asboblarda ishlatiladi. Nurlanishlarning Dispersion prizmalarda ajralishi shu prizmadan oʻtayotgan nurlar ogʻish burchagi 8 ning turli uzunlik X dagi toʻlqinlarning sinish koʻrsatkichlari i ga bogʻliqligi natijasidir. Dispersion prizmalar kuzatilayotgan spektr sohasiga qarab turli xil materialdan: koʻrinuvchi sohalar shishadan; ultra-binafsha sohalar kristall kvars, flyuorit va b. moddalardan; infraqi-zil sohalar litiy, ftorit, osh tuzi va b. moddalardan yasaladi. Dispersion prizmalarning spektrga ajrata olishi prizma yasalgan moddaning solishtirma ogʻirligiga bogʻliq.LITIY
YER
OPTIK PRIZMA
KRISTALLOOPTIKA
Bojalar guruhi, Ilhom Farmonov - Binafsha


Добавить комментарий