DISPROPORSIYALANISH REAKSIYASI

DISPROPORSIYALANISH REAKSIYASI — bir modda molekulalari yoki erkin radikallari oʻrtasida atomlar yoki atom guruhlarining qayta taqsimlanishi. Buning natijasida modda ikki yoki undan koʻproq boshqa moddaga ayla-nadi, bulardan baʼzilarida atomlar yoki ularning guruhlari boshlangich moddadagiga nisbatan kamroq, baʼzilarida esa koʻproq boʻladi. Disproporsiyalanish reaksiyasining aksariyati oksidlanish-kaytarilish jarayonlaridan iborat boʻlib, bunda kislorod yoki vodorod atomlari qayta taqsimlanadi. Disproporsiyalanish reaksiyasi kimyoda keng qoʻllaniladi.YER
KISLOROD
ATOM FIZIKASI
VODOROD
KIMYO


Добавить комментарий