DIFFERENSIAL RENTA

DIFFERENSIAL RENTA, tabaqalashgan renta — katta kaytim beradigan qulay resurslardan foydalanish hisobiga olinadigan qoʻshimcha daromad; q. x. da yer rentasi shakli boʻlib, Differensial renta yerning xoʻjalik yuritish obyekti boʻlishidan kelib chiqadi. Differensial renta yaxshi va oʻrtacha unumdor, qulay sharoitdagi yerlardan olingan qoʻshimcha mahsulotning oʻrtacha foydadan ortiq qismidir.YER
YER RENTASI
RENTA SHARTNOMASI
MILLIY DAROMAD
TOSHKENT


Добавить комментарий