DIELEKTRIK KUCHAYTIRGICH

DIELEKTRIK KUCHAYTIRGICH — asosiy kuchaytiruvchi elementi segnetoelektrikli kondensatordan iborat boʻlgan elektr tebranishlari kuchaytir-gichi; keladigan kuchlanish oʻzgarganda kondensator sigʻimi oʻzgarib, elektr tebranishlar kuchayadi. Koʻpincha Dielektrik kuchaytirgichning kuchaytirish kaskadida segneto-elektrikli kondensatorlar elektrik koʻprik sxemasida ulanadi. Dielektrik kuchaytirgichning bir kaskadidan beriladigan kuchlanish boʻyicha past chastotali elektr tebranishlarni 100-martagacha kuchaytirish mumkin. Lampali va tranzistorli kuchaytirgichlarda kuchaytirishni oshirish uchun alohida kuchaytirish kaskadlari birin-ketin ulanishi mumkin. Ishlash tarzi boʻyicha Dielektrik kuchaytirgich magnitli kuchaytirgichga oʻxshash; asosan, avtomatika, signalizatsiya qurilmalari va b. da ishlatiladi.TOSHKENT
VARIKOND
TEBRANISHLAR
KVANT KUCHAYTIRGICH
ANTENNA


Добавить комментарий