Farg'ona vodiysidagi etnolingivistik jarayonlarda uyg'urlar

Farg'ona vodiysining o'ziga xos qulay mintaqa ekanligi barchaga ma'lum. Mintaqaga tarixning turli davrlarida ko'plab etnik guruhlar, etnoslar vakillari kelib o'rnashgan. Shubhasiz o'zaro iqtisodiy- siyosiy, madaniy aloqalar faol etnogenez aloqalarni yuzaga keltirdi. Natijada tillararo yaqinlashishga ehtiyoj paydo bo'ldi. Umuman olganda Farg'ona vodiysidagi etnoslararo til munosabatlari qadim davrdan boshlanib, asosan bu jarayon ikki yo'nalishda rivojlanib bordi. Birinchi, tillararo metizatsiya(qorishuv) va ikkinchisi, tillarning gibridlashuvi holatidir. Faol kechgan etnolingivistik jarayonlarda
taraqqiyoti uyg'urlar bilan bog'lanuvchi turkiy xunn va usun qabilalari ta'siri yaqqol ko'rinadi. Akademik K.Shoniyozov qayd etganidek, Farg'ona vodiysida turkiylashish jarayoni miloddan avvalgi I asrda boshlangan bo'lsa kerak1. Farg'ona vodiysi aholisi tilining shakllanib borishida qarluq-chigil lahjasi ustuvorlik qigan.

Tarixdan ma'lumki, VIIIasr o'rtalarida Uyg'ur hoqonligi tashkil topgach, uyg'urlar siyosiy yetakchiga aylanadi. Ushbu davrdan boshlab turkiy tilli elatlar orasida uyg'urlarning nufuzi anchagina yuksalganligiga guvoh bo'lamiz. Uyg'urlarning asl vatani bo'lgan Sharqiy Turkiston xududi Farg'ona vodiysi bilan yaqin joylashgan. Bu ikki geografik xududda yashovchi xalqlar
qadim davrlardayoq o'zaro siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalarda bo'lganlar.
Ayniqsa, ushbu xudud xalqlarining urf-odat va an'analarining, dini, tili, turmush tarzining o'xshashligi o'zaro yaqinlashuvga ham sabab bo'lgan. Iqtisodiy va siyosiy omillar sababli uyg'urlar(qashqarliklar) Farg'ona vodiysi mintaqasiga ko'chib o'tadilar.
Sharqiy Turkiston uyg'urlari va Farg'ona vodiysi aholisi turkiy tilning chig'atoy guruhiga mansub hisoblanadi. Chig'atoy guruhi tillariga o'z navbatida uyg'ur tilining salmoqli ta'siri bo'lganligi sir emas. Uyg'ur tili qadimdan rivojlangan til sifatida V-IX asrlarda badiiy adabiyot, huquqiy hujjatlar hamda ko'plab turkiy qabilalarning muloqot tili bo'lib hizmat qilgan.

XIX asrning o'rtalaridan to XX asr o'rtalariga qadar davom etgan uyg'urlarning Farg'ona vodiysiga migratsiyasi natijasida ko'plab uyg'ur qishloqlari paydo bo'ldi. Ushbu jarayon vodiyda o'zbek-uyg'ur etnoslararo munosabatlarini qizg'in kechishini ta'minladi. Ayrim tadqiqotchilar o'zbek va uyg'ur tillararo yaqinligiga ishora qilib, o'zbek tilining shakllanishiga uyg'ur tili asos bo'lgan deb aytadilar. Shunday bo'lsada, etnograf olim U.Abdullayev, Farg'ona vodiysida yashovchi etnoslari o'rtasidagi lingvistik jarayonlarni o'rganib, o'zbek elati tilining shakllanishida uyg'ur tili xususiyatlariga haddan tashqari katta o'rin
ajratish ham tarixiy haqiqatga to'g'ri kelmas, deb ta'kidlaydi. Ko'chib o'tish jarayonida uyg'ur aholi kompakt joylashgan qishloqlarda uyg'ur tili(milliy til) xususiyatlari ustunlik qildi. Shuningdek, vodiyning ba'zi xududlari tillarida uyg'urlashish yoki “umlaut” hodisasi yuz berdi.
Chunonchi, tilshunos olim A.K.Borovkov o'zbek tilining Namangan shevasini “uyg'urlashgan” deb hisoblaydi. Namangan, Uychi, Chortoq shevalarida uyg'ur tili elementlari, ayrim fonetik va morfologik xususiyatlari yaqqol sezilib turadi. Sharqiy Turkiston uyg'urlari bilan Farg'ona vodiysida yashab turgan uyg'ur etnik guruhining tillarini bir xil deyish ham to'g'ri bo'lmaydi.

O'tgan yillar mobaynida vodiydagi uyg'urlar tili(shevasi)da transformatsion jarayonlar tezlashgan bo'lsada, ayrim xududdagi aholi o'z ona tillarini to'liq saqlab qolaoldi. Mahalliy o'zbek aholi hamda o'zbek tilining kuchli ta'sirida bo'lgan uyg'urlar ikkala tilni paralel bilganlar.
Bunday aholi tilshunoslar tomonidan “ikki tilli” yoki “aralash tillilar” deb ataladi. Mazkur aholi mikromuhitda o'z ona(uyg'ur)tillarida, tashqi ya'ni, o'zga etnoslar bilan muloqotda esa asosan o'zbek tilida so'zlashadilar.

Uyg'ur tilining saqlanganlik darajasiga qarab vodiydagi uyg'urlar zich yashovchi qishloq va mahallalarni o'zbeklashgan, aralashgan, uyg'ur tilini yaxshi saqlagan guruhlarga tavsiflash mumkin. Masalan, Farg'ona vodiysining O'sh, Jalolobod, Marg'ilon, Qo'qon shaharlarida yashovchi uyg'ur aholi o'zbeklashgan hamda aralashgan guruhga, Andijon shahri va tumanlaridagi uyg'urlar esa uyg'urchani yaxshi saqlaganligi bilan ahamiyatlidir.
Dala tadqiqotlarida respondentlarning shevadagi so'zlariga e'tibor qaratilganda “o'o”, “ng'”, “ee” tovushlari talaffuzi lokal xususiyatlarni, “vet”, “qan”, “ut”, “li” kabilar umlaut qo'shimchalarini aks ettirishi ma'lum bo'ldi.

Farg'ona vodiysi uyg'urlari tili Sharqiy Turkiston shevalaridan farqlanuvchi hamda mahalliy tillar uyg'unligi ostida o'ziga xos tarzda shakllanib bordi. Natijada, mustaqil dialektik birlik sifatida uyg'ur tilining “Farg'ona shevasi” shakllandi.

Mazkur sheva ko'chuvchi til belgilariga ko'ra bir tipli bo'lmagan, ona-tilidagi shevalar bilan esa spetsifik jihatdan o'xshash, shu bilan birga o'zbek tiliga ham yaqindir. Shu bois ham uyg'ur tili xususida tadqiqotlar olib borgan olim G.S.Sadvakasov, uyg'ur tilining “Farg'ona shevasi”ni o'zbek va uyg'ur tillari oralig'idagi sheva deb hisoblaydi.

O'tgan asrning 30-yillarida Farg'ona vodiysidagi uyg'urlar istiqomat qiluvchi qishloqlarda bir nechta uyg'ur tiliga ixtisoslashgan maktablar ochiladi. Uyg'ur yozuvi arab grafikasiga asoslangan bo'lib keyinroq, lotin va kiril alifbosiga o'tilgan. 1980 yillarga kelib uyg'ur aholi farzandlari o'zbek tiliga ixtisoslashgan maktablarga qatnay boshlaganlar.

Uyg'ur aholi yildan-yilga ko'payib borsada, bu hududlarda o'zbeklashish yohud transformatsiya jarayoni jadallashdi. Biroq, bu holat uyg'urlarning etnik identiklik darajasini yo'qolishiga olib kelmasada, uyg'ur qishloqlarida til izolyatsiyasi(cheklangan xududda foydalanish) kechmoqda.
Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, hozirga kelib butun dunyo miqyosida globallashuv jarayoni kuchaymoqda. Shunday paytda mamlakat hududida yashayotgan kam sonli millat bo'ladimi ularning an'analarini, ma'naviy madaniyatini o'rganish muhim ahamiyatga ega bo'lib etnologiya, etnolingivistika, etnopsixologiya va etnosotsiologiyaning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Zero har bir etnik birlik son jihatidan qanchalik ko'p yoki kam bo'lmasin o'z etnik qiyofasiga egadir.

Lotin alifbosida maqola: Farg'ona vodiysidagi etnolingivistik jarayonlarda uyg'urlar haqida to'liq ma'lumot kategoriyasi: Tarix fikringiz bo'lsa izohda qoldiring va do'stlaringiz bilan ulashing biz bundan minatdor bo'lamiz bizni kuzatishni davom eting (u kim, bu nima, qanaqa ?, tushunchasi, degan savolarga javob topishingiz mumkin)O‘rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish
General Chernyayevning Toshkentga bosqini
OʻZBEKLAR
XX asr boshida Turkiston...
Qo'qon xonligining tugatilishi


Комментарии 305

Louanne Clatterbuck
Hi, Are you ready to embark on an exciting journey into the world of cryptocurrency? We are thrilled to invite you to register for a free crypto wallet, where you can securely store and manage your digital assets. Here at Binance, we believe that cryptocurrency has the potential to revolutionize the way we transact, invest, and build wealth. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just curious about this emerging technology, our free crypto wallet is the perfect starting point to explore the possibilities and take control of your financial future. Why should you register for our free crypto wallet? ► Secure and User-Friendly: Our wallet incorporates state-of-the-art security features to safeguard your digital assets. With a user-friendly interface, it's easy to navigate, even if you're new to the world of cryptocurrencies. ► Convenience: Enjoy instant access to your funds anytime, anywhere. Say goodbye to the limitations of traditional banking hours and complicated procedures. Our wallet is designed to simplify your crypto experience. ► Versatile Asset Support: Store and manage a wide range of cryptocurrencies in one place. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, and many more are supported, ensuring you have the flexibility to diversify your portfolio. ► Peace of Mind: We prioritize the safety and security of your funds. Our wallet utilizes advanced encryption techniques, two-factor authentication, and cold storage to provide you with peace of mind and protect your assets from unauthorized access. ► Exclusive Benefits: As a registered user, you'll gain access to exclusive benefits, including early access to new features, educational resources, and exclusive promotions. Stay ahead of the curve and maximize your crypto potential. Don't miss out on this incredible opportunity to step into the world of cryptocurrencies. Register for your free crypto wallet today and take control of your financial destiny! Click the link below to create your free crypto wallet: Get Started here >>> https://bit.ly/cryptowalletreg * Limited Time $100 FREE BONUS for any new account that Completes Account Verification. (Expires on 15th June 2023) Join the millions of individuals who are already harnessing the power of cryptocurrencies. Secure your financial future with our free crypto wallet today! To your financial success Ronald D 99 Manhatten Road, TX 87845 ===== Click here to unsubscribe https://bit.ly/stop69
2 июня 2023 17:02

Megan Atkinson
Hi there, We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically. - Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month. - Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche. - Safe: All actions are made manually. We do not use any bots. The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately. If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further. Kind Regards, Megan
5 июня 2023 01:10

Eric Jones
Hi uztext.com Admin. My name’s Eric and I just found your site uztext.com. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com for a live demo now. Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. And once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation… and if they don’t take you up on your offer then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Don’t keep losing them. Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
7 июня 2023 02:52

Ashley Biden
Hello owner of uztext.com, Do you enjoy chatting with people online? If so, you may be a perfect fit for our new assistant role. Our Shopify partners are seeking good people to help out with live chat conversations. All of this work is done online and requires no previous experience. A good rate of pay is available for the right candidates, with opportunities to get promoted to more senior positions. The man qualities we are seeking are a friendly personality, a willingness to learn, and reliability. You can work from anywhere, but we especially need more applicants from your country. Click here to complete your application if you are interested: https://www.bankschools.com/onlinechat . What You Will Be Doing: You will be working as a Shopify chat assistant, helping out companies with ecommerce stores. You will talk to customers using online chat, answer their questions and check up on their orders. You might also be asked to share sales links and discount coupons. Contract length: No fixed term Rate: $35 per hour Skills/background needed: You must have a device that can access social media and website chat functions. This can be a phone, tablet, or laptop. You must be able to follow instructions and work independently. You should also have a reliable internet connection. Hours per week: 5 - 40 hours a week Location: You can work online from your country. Live chat assistants are in huge demand worldwide right now. So if you qualify, click here to complete your application now: https://www.bankschools.com/onlinechat . Best regards, Ashley Biden UNSUBSCRIBE: https://www.bankschools.com/unsubscribe Address: 8317 Old Keene Mill Rd, Springfield, VA 22152
12 июня 2023 16:31

Eric Jones
Hello uztext.com Admin. my name is Eric and I’m betting you’d like your website uztext.com to generate more leads. Here’s how: Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at uztext.com. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE http://advanceleadgeneration.com for a live demo now. And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way. If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE http://advanceleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Try Web Visitors Into Leads and get more leads now. Eric PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them! Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
12 июня 2023 20:59

William Kay
Do you do contact form blasting to get sales? If you do I can provide you with lists of millions of verified contact forms. If you don't I can show you how I did it on your website contact form just now and it's easy for you to do it too. For details add me on Skype and let's chat, my ID is: live:.cid.7aad4787a72a11d0
16 июня 2023 05:46

Joe Celine
Hi, Are you still in business? I found a few errors on your site. Would you like me to send over a screenshot of those errors? Regards Joe (714) 908-9255
21 июня 2023 23:45

Eric Jones
Hello uztext.com Webmaster. this is Eric and I ran across uztext.com a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what happens next? Do you get a lot of leads from your site, or at least enough to make you happy? Honestly, most business websites fall a bit short when it comes to generating paying customers. Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Here’s an idea… How about making it really EASY for every visitor who shows up to get a personal phone call you as soon as they hit your site… You can – Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works. You’ll be amazed - the difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour or more later could increase your results 100-fold. It gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation. That way, even if you don’t close a deal right away, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Pretty sweet – AND effective. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
22 июня 2023 04:49

Nohea Kalima
Have you imagined been able to own your own AI Chatbot… >> Click here to start your ChatGPT-like ChatBot: https://www.activehow.com/brain ChatGPT is the new Big thing now and if you can own your ChatGPT AI it will make you unimaginable profit in your online business Where you can do virtually everything in the online space Ranging from; Writing powerful codes for your websites Writing attention Grabbing Contents Building a Strong SEO Websites thats pulls in Traffic Designing Stunning Graphics Doing data analysis automated Replies to customer Chats. Video Editing,Proofreading, Translation, And even a lot more… Just name any skill. You literally don’t have to pay any freelancer or expert to do any of these things for you. >> Launch your ChatGPT AI ChatBot with the click of a button: https://www.activehow.com/brain With the power of BrainBox App having over 50 AI features which can make it easy for you to Launch your own ChatGPT-like app. And you can also Charge Millions of Hungry Customers for using your Chatbot AI This will make extra money for you and also cut down your expenses on hiring or hiring for numerous online skills. I have never seen a Cloud App that does all of these without Monthly Fees. And because it has just been launched you get to be among the first set of people to use the BrainBox app at one- time low Fee. But if you miss out now, you will have to pay recurring fee for it >>Click here to secure your access to BrainBox today: https://www.activehow.com/brain Cheers Nohea Kalima (The relationship between Activehow and BrainBox is a partnership, we are two separate companies) UNSUBSCRIBE: https://www.activehow.com/unsubscribe Address: 637 E Main St, Hermiston, OR 97838
22 июня 2023 13:49

Sherrie Wild
I'm messaging you via your contact form on your website at uztext.com. So by reading this message you just proved that contact form advertising works! Want to blast your ad to millions of contact forms? Or maybe you prefer a more targeted approach and only want to blast your ad out to websites in certain business verticals? We charge $99 to blast your ad to 1 million contact forms. Volume discounts are available. I have over 35 million contact forms. Let's discuss, contact me via Skype here: live:.cid.7aad4787a72a11d0
22 июня 2023 18:03

Brendan Manzo
Hi, I'm sending you this message via your contact form on your website at uztext.com. By reading this message you're living proof that contact form advertising works! Do you want to blast your ad to millions of contact forms? Maybe you prefer a more targeted approach and only want to blast our ad out to websites in certain business categories? Pay just $99 to blast your ad to 1 million contact forms. Volume discounts available. I have more than 35 million contact forms. Let's get the conversation started, contact me via Skype here: live:.cid.b4d79bd7b12c4757
29 июня 2023 04:04

Abbey Oram
*INFO SERVICE EXPIRATION FOR uztext.com Attention: Accounts Payable / Domain Owner / Farg'ona vodiysidagi etnolingivistik jarayonlarda uyg'urlar haqida ma'lumotlar — UZTEXT.COM Your Domain: www.uztext.com Expected Reply before: Jun, 29, 2023. This Notice for: www.uztext.com will expire on Jun, 29, 2023. *For details and to make a payment for uztext.com services by credit card: Visit: https://domainsesnotify.com/?web=uztext.com 06292023053910304-327-0650
29 июня 2023 12:39

Libby Evans
Hi there, We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically. - We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month. - People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction. - All actions are made manually by our team. We do not use any 'bots'. The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately. If you'd like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further. Kind Regards, Libby
2 июля 2023 14:32

Lorraine Bermudez
Hi uztext.com webmaster, Are you interested in the online writing job openings? As mentioned on our website, applicants from your country are encouraged to apply and full training is provided.  We have been connecting talented writers from all over the world with reputable businesses that need assistance. If you have a strong command of English reading and writing, access to the internet and are available for at least five hours per week, then this could be a great opportunity for you! We offer competitive rates such as 20-30 dollars per hour for blogging, 15-25 dollars per hour responding to comments on social media channels and 25 dollars an hour working with Facebook live chat. All you have to do is click this link and complete your application: https://www.trustrose.com/jobopportunity . I am excited to see your submission soon so we can get started on making money together! Kind regards, Lorraine Bermudez Market Development | Trustrose Unsubscribe: https://www.trustrose.com/unsubscribe
4 июля 2023 21:51

Herman Balfe
Hi, Take back your time—increase conversions by an average of 14x. That’s what This AI can do for your Business or agency. This Revolutionary AI is a highly trained Artificial Intelligence that: - Generates your creatives - Uses proven design traits - Makes your life easier Plus: New Users get $500 worth of Google Ad Credits for FREE. Sign up today. Cancel anytime. Try 100% free for 7 days -> https://bit.ly/3JG9a1h Cheers! Adam Smith 78 Road St, NYC =============== Click here to Unsubscribe. https://forms.gle/PPk1PGMCJDU2EmX79
7 июля 2023 07:10

Arnulfo Castle
Quick question to ask you... Are you aware that by reading this message you just proved that contact form marketing works? That's right, and we can get eyeballs on your offer too! Pricing starts at just $100 to blast YOUR ad message to 1 MILLION contact forms on websites just like yours worldwide. Contact me on Skype and let's discuss what will work for your product/service. My Skype ID: live:.cid.b4d79bd7b12c4757 this message was sent to your website contact form at: uztext.com
10 июля 2023 18:23

Eric Jones
Dear uztext.com Admin. Eric here with a quick thought about your website uztext.com... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often, they come up short when it comes to engaging and connecting with anyone who visits. I get it – it’s hard. Studies show 7 out of 10 people who land on a site, abandon it in moments without leaving even a trace. You got the eyeball, but nothing else. Here’s a solution for you… Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to talk with them literally while they’re still on the web looking at your site. CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works. It could be huge for your business – and because you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately… and contacting someone in that 5 minute window is 100 times more powerful than reaching out 30 minutes or more later. Plus, with text messaging you can follow up later with new offers, content links, even just follow up notes to keep the conversation going. Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable. CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. You could be converting up to 100X more eyeballs into leads today! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
12 июля 2023 06:25

Eric Jones
Hi uztext.com Webmaster! Eric here with a quick thought about your website uztext.com... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often, they come up short when it comes to engaging and connecting with anyone who visits. I get it – it’s hard. Studies show 7 out of 10 people who land on a site, abandon it in moments without leaving even a trace. You got the eyeball, but nothing else. Here’s a solution for you… Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to talk with them literally while they’re still on the web looking at your site. CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works. It could be huge for your business – and because you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately… and contacting someone in that 5 minute window is 100 times more powerful than reaching out 30 minutes or more later. Plus, with text messaging you can follow up later with new offers, content links, even just follow up notes to keep the conversation going. Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable. CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. You could be converting up to 100X more eyeballs into leads today! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
12 июля 2023 06:27

Eric Jones
Hi uztext.com Owner. I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found uztext.com after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well. So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything? Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever. That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes. Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste? Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry. But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket? You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW. Web Visitors Into Leads is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site. You know, strike when the iron’s hot! CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works. When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better! That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them. Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility. Just this alone could be a game changer to make your website even more effective. Strike when the iron’s hot! CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to learn more about everything Web Visitors Into Leads can do for your business – you’ll be amazed. Thanks and keep up the great work! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately! It even includes International Long Distance Calling. Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
12 июля 2023 16:52

Eric Jones
To the uztext.com Administrator! Eric here with a quick thought about your website uztext.com... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often, they come up short when it comes to engaging and connecting with anyone who visits. I get it – it’s hard. Studies show 7 out of 10 people who land on a site, abandon it in moments without leaving even a trace. You got the eyeball, but nothing else. Here’s a solution for you… Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to talk with them literally while they’re still on the web looking at your site. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works. It could be huge for your business – and because you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately… and contacting someone in that 5 minute window is 100 times more powerful than reaching out 30 minutes or more later. Plus, with text messaging you can follow up later with new offers, content links, even just follow up notes to keep the conversation going. Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. You could be converting up to 100X more eyeballs into leads today! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
15 июля 2023 17:47

Eric Jones
Hello uztext.com Admin. my name is Eric and I’m betting you’d like your website uztext.com to generate more leads. Here’s how: Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at uztext.com. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com for a live demo now. And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way. If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Try Web Visitors Into Leads and get more leads now. Eric PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them! Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
17 июля 2023 15:42

Eric Jones
Hello uztext.com Owner! my name’s Eric and I just ran across your website at uztext.com... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though… A QUICK, EASY way to connect with you NOW. Because studies show that a web lead like me will only hang out a few seconds – 7 out of 10 disappear almost instantly, Surf Surf Surf… then gone forever. I have the solution: Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to TALK with them - literally while they’re still on the web looking at your site. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works and even give it a try… it could be huge for your business. Plus, now that you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation pronto… which is so powerful, because connecting with someone within the first 5 minutes is 100 times more effective than waiting 30 minutes or more later. The new text messaging feature lets you follow up regularly with new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business, potentially converting up to 100X more eyeballs into leads today! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
18 июля 2023 18:51

Eric Jones
Hello uztext.com Webmaster. My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations What for? Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with uztext.com definitely stands out. It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality. There is, however, a catch… more accurately, a question… So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know? More importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind. Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about… Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out uztext.com. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works. It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I’ve just described is simple, easy, and effective. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
19 июля 2023 07:51

Mittie McLendon
Quick question to ask you... Are you aware that by reading this message you just proved that contact form marketing works? That's right, and we can get eyeballs on your offer too! Pricing starts at just $100 to blast YOUR ad message to 1 MILLION contact forms on websites just like yours worldwide. Contact me on Skype and let's discuss what will work for your product/service. My Skype ID: live:.cid.83c9da999a4f9f this message was sent to your website contact form at: uztext.com
20 июля 2023 02:34

Libby Evans
Hi there, We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically. - Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month. - Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche. - Safe: All actions are made manually. We do not use any bots. The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately. If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further. Kind Regards, Libby
21 июля 2023 02:23

Eric Jones
Hi uztext.com Webmaster. my name is Eric and I’m betting you’d like your website uztext.com to generate more leads. Here’s how: Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at uztext.com. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com for a live demo now. And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way. If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Try Web Visitors Into Leads and get more leads now. Eric PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them! Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
25 июля 2023 19:37

Julia Laporte
Hi, Today, I'm going to introduce you to a step-by-step blueprint. People just like you (from all walks of life) have used this blueprint to learn how to pocket daily commissions online. (Of course, if you want to sell your own product, this blueprint will also help you drive sales) Grow your Instagram account from 0 to 100,000+ followers, then monetize it or drive traffic to your website. One 66 year old grandmother even pocketed $480 in online commissions IN A SINGLE DAY! The best part is that you can do this system... Without needing to create your own products... And without needing a bunch of techie skills. It’s called the “Daily Commissions Blueprint”, and it lays everything out… step-by-step: https://www.trustne.com/millionaire Today, you can access the blueprint for a HUGE discount (83% off)! So you’ll want to hurry and grab it now. You're about to learn more in the next few hours than you will in the next few years trying to figure things out on your own. Here’s how to grab the Daily Commissions Blueprint today!: https://www.trustne.com/millionaire To YOUR Success, Julia UNSUBSCRIBE: https://www.trustne.com/unsubscribe 2151 N, Forbes Blvd Ste 101, Tucson, AZ 85745
27 июля 2023 06:18

Eric Jones
Hi uztext.com Admin! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found uztext.com after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well. So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything? Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever. That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes. Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste? Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry. But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket? You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW. Web Visitors Into Leads is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site. You know, strike when the iron’s hot! CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works. When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better! That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them. Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility. Just this alone could be a game changer to make your website even more effective. Strike when the iron’s hot! CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to learn more about everything Web Visitors Into Leads can do for your business – you’ll be amazed. Thanks and keep up the great work! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately! It even includes International Long Distance Calling. Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=uztext.com
27 июля 2023 06:43

Dina Ransom
Is this your website? uztext.com? I just sent you a message via the contact form on your site and was wondering if you wanted to try some unique advertising that reaches business owners worldwide? How do we do it? Well you just witnessed our process. We send your ad text to contact forms on websites worldwide. Plans start at a hundred dollars for posting your ad to one million sites.
28 июля 2023 18:56

Helene Kershner
Discover the SECRET AI HACK that drives millions of visitors with 30-sec AI FACE videos! Introducing ViralFaces AI - create attention-grabbing A.I. Face Videos effortlessly, gaining 10x more sales, followers, and engagement. Today Only $17.95 Watch the quick demo here: https://shorturl.at/glq47 Helene Unsubscribe: If you do not wish us to contact you again, let us know here: https://rb.gy/mgkbd
2 августа 2023 10:35

Добавить комментарий

Категории
Популярные тексты